V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARKOVÁ-NEKOLOVÁ, Marie

Marie MARKOVÁ-NEKOLOVÁ (* 22. 3. 1888 Jablonné u Neveklova, okres Benešov, † po 1958?)herečka a dramatička. Před absolvováním dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze (1922) začínala jako elévka v Národním divadle (1919–22), pak hrála do roku 1926 ve Švandově divadle, Divadle Komedie a ve Východočeském divadle. V letech 1926–31 prošla městskými divadly v Plzni a Kladně a hostovala v Bratislavě (Slovenské národní divadlo) a Praze (Městské divadlo Královských Vinohrad). Posledních osm let před odchodem do důchodu (1958) strávila v oblastních divadlech v Táboře a Pardubicích. Do barrandovských film. ateliérů ji pracovně přivedly před válkou tři roličky, k nimž krátce po osvobození přibyla ještě jedna. Po epizodce dámy ze společnosti v Cikánově sentimentálním příběhu Komediantská princezna (1936) hrála klepnu v komedii M. Friče Mravnost nade vše (1937), ženu hostinského Lahody (L. Řezníček) v melodramatu V. Binovce Lízin let do nebe (1937) a naposledy jako žena hajného Severy (F. Roland) v okupačním dramatu V. Wassermana Nadlidé (1946). Psala pohádky, div. hry pro mládež i pedagogické stati z oboru herectví. Nelze ji zaměňovat s Marií Markovou, která hrála ve filmu Postavení mimo hru (1979) a u níž Barrandovské herecké seznamy neuvádí rok narození.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!