V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARKOVÁ, Šárka

Šárka MARKOVÁ provdaná Brázdová (* 27. 5. 1967 Pardubice)herečka. Ještě před ukončením studia herectví na DAMU (1990) vytvořila svou zatím jedinou, zato však hlavní roli v Tučkově rozmarné komedii Čekání na Patrika (1988), kde ztělesnila studentku textilní průmyslovky Helenu, jejíž milostná korespondence se smyšleným pilotem vyvolá u kamarádek touhu poznat jeho totožnost. Po ukončení školy nastoupila do angažmá v pardubickém Východočeském divadle a od roku 2006 působí ve svobodném povolání v Praze, kde se věnuje práci v rozhlase, dabingu, televizi a filmu. Na obrazovce vedle filmu Bekyně mniška (2008) dostává příležitosti zejména v seriálech (Detektiv Martin Tomsa, 1997; Ulice, 2005; Ordinace v růžové zahradě, 2005–06; To nevymyslíš!, 2005–06; Vyprávěj, 2009; Přešlapy, 2009). Nelze ji zaměňovat se stejnojmennou herečkou a zpěvačkou (* 1977), která vystupuje v muzikálech a hostuje mj. v Semaforu (jako Ariadne v Suchého Lysistratě) a natáčí hudební CD (často s R. Vojtkem) zejména z muzikálového repertoáru.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!