V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARKOVÁ, Jana (2)

Jana (2) MARKOVÁ rozená Mikolášková, provdaná Malá (* 7. 4. 1976 Teplice)herečka; dcera herce J. Faltýnka. Vyrůstala v div. rodině, kde ji nejvíc ovlivnila její babička, operetní subreta Míla Janů (1917–1999). Jako posluchačka Pražské konzervatoře, kam se dostala až napodruhé, hrála v divadle Labyrint. Po absolvování DAMU pracovala rok v baru, hostovala ve Stavovském divadle a v ABC. Roku 1996 byla angažována do Východočeského divadla Pardubice, vystupovala i s J. Potměšilem v zájezdovém představení Malého prince. Na čtyři roky zakotvila v Divadle J. K. Tyla v Plzni, ale současně ji diváci vídali ve Viole (Čtvrcení býčka) a v shakespearovských inscenacích na Pražském hradě (Macbeth, Marná lásky snaha). Od roku 2002 je členkou souboru Divadla na Vinohradech (Macbeth, Tango sólo, Král jelenem). Film. křest podstoupila rolí sympatické studentky Petry, o jejíž přízeň usilují dva kumpáni ((D. Novotný) a V. Dlouhý) z party agresivních fotbalových fanoušků, v režijním debutu Jakuba Sluky Non Plus Ultras (2004). Epizodní roličku manželky slizkého podnikatele Petra Vychodila (J. Vondráček), zapleteného do série brutálních vražd, si zahrála ve Svobodově kriminálním thrilleru Sametoví vrazi (2005). První příležitosti dostala také na tv. obrazovce ve filmu Každý den karneval (2006) a v kriminálním seriálu Eden (2006).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!