V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARKOVÁ, Jana (1)

Jana (1) MARKOVÁ rozená Čiháková (* 4. 5. 1943 Kaznějov, okres Plzeň, † 25. 7. 1993 Praha)herečka. Po studiu herectví na DAMU (1963–67) byla dlouholetou členkou Činoherního klubu v Praze (Pam ve hře Edwarda Bonda Spaseni, Varja ve Višňovém sadu, Anna v Gorkého dramatu Na dně, Dášenka ve Zlatém kočáru) a naposledy působila v divadle Minor. Výrazně a aktivně se podílela na práci Studia UBU a Společnosti Karla Teigeho. Před kamerou debutovala ještě pod dívčím jménem drobnou úlohou trampky v Hanibalově dětském filmu Dědeček, Kyliján a já (1966). Nevelké role hrála ještě ve filmech Dům ztracených duší (1967), Všichni dobří rodáci (1968), Den sedmý – osmá noc (1969), Šance (1971), Poločas štěstí (1984), podfuk (1985), Dům pro dva (1988) a Kopytem sem, kopytem tam (1988). Naposled se na film. plátně před svou předčasnou smrtí představila divákům ve Schmidtově poetické retrokomedii Vracenky (1990) a v Kubištově kriminálním příběhu Divoká svině (1990). Na tv. obrazovce se objevila v několika seriálech (Inženýrská odysea, 1979; Doktor z vejminku, 1982–83; Vlak dětství a naděje 1985 a Pomalé šípy, 1993).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!