V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARKOVÁ, Heda

Heda MARKOVÁ vl. jm. Hedvika Heidrichová (* 24. 7. 1906 Plzeň, † 11. 1. 1960 Praha)herečka; dcera operetní herečky V. Skalské a režiséra V. Marka. Vystudovala hru na harfu na Státní konzervatoři v Brně a v polovině 20. let účinkovala na pražských scénách (Uranie, Tylovo divadlo Nusle, Divadlo V. Buriana). Během 30. a 40. let prošla oblastními divadly (Olomouc, Plzeň, Tábor a Pardubice) a posledních deset sezon strávila na jevišti Městských divadel pražských (1950–60). První zkušenost před kamerou získala v 16 letech úlohou zamilované dívky Máni Vackové v němé komedii P. Pražského Neznámá kráska (1922). Dalších film. rolí se dočkala až na sklonku svého života, kdy během tří let ztvárnila několik vedlejších postav starších žen z lidu, např. správcovou (Padělek, 1957), andělíčkářku (Morálka paní Dulské, 1958), matku (Tři přání, 1958; Zkouška pokračuje, 1959), sousedku (Probuzení, 1959), dohazovačku (Mstitel, 1959) a královskou služebnou (O medvědu Ondřejovi, 1959).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!