V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARION, Oskar

Oskar MARION Oscar, vl. jm. Oskar Lepka (* 2. 4. 1894 Brno, † březen 1986 Mnichov)rakouský herec českého původu. Jako syn lékaře začal studovat ve Vídni medicínu. Když však dokončil první semestr, vypukla 1. světová válka, v níž sloužil jako sanitář. Po návratu do civilu se ve Vídni herecky školil v Komorním divadle (Kammerspiele). Profesionální jevištní praxi odstartoval v Národním divadle v rodném Brně a pokračoval v ní přes pražské Národní divadlo do Berlína. Na scéně stejně jako v německém filmu, kde během 20. a 30. let patřil k nejobsazovanějším hercům v nenáročných melodramatických příbězích (kolem 50 titulů), získal popularitu nejprve jako představitel mladistvých milovníků a bonvivánů všeho druhu, později gentlemanů z nejvyšších kruhů i mužů z nejnižších vrstev. Herecký vstup do české kinematografie učinil ve dvou němých filmech (Hříšná krev, 1929; Varhaník u sv. Víta, 1929) a čeští filmaři mu nabídli ještě několik vedlejších i hlavních rolí milovníků z lepší společnosti: nadporučík Lukáš (Dobrý voják Švejk, 1931), falešný majitel panství (Kantor Ideál, 1932), hrabě (Srdce za písničku, 1933) a inženýr (V cizím revíru, 1934; Trhani, 1936). Od poloviny 30. let pracoval jako asistent režie u rakouské film. výrobny Wien-Film a v letech 1938–40 byl šéfem vývozu na jihoamerický kontinent, roku 1941 se stal vedoucím produkce a ve 40. a 50. letech zastával v německém filmu funkci šéfa výrobní skupiny u mnichovské společnosti Bavaria.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!