V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARHOUL, Václav

Václav MARHOUL (* 30. 1. 1960 Praha)producent, režisér, scenárista a galerista. Díky otcově povolání ekonoma čs. námořní plavby strávil část dětství v přístavech různých zemí (nejdéle v rumunské Konstanci). Se zkušeností amatérského filmaře vystudoval produkci nejprve na SPŠ filmové v Čimelicích (1979) a pak na FAMU (1984). Poté pracoval ve FS Barrandov jako asistent produkce a zástupce vedoucího produkce. Roku 1986 odešel a věnoval se produkční práci pro společenství Pražská pětka, jejímž členem byl od roku 1980. Na podzim 1986 uvedl na jevišti Divadla Sklep ve své produkci a režii vlastní hru Mazaný Filip, inspirovanou autory americké drsné školy, zejména Raymonda Chandlera. Podle této detektivní parodie posléze natočil stejnojmenný celovečerní film (2003), jimž debutoval jako film. režisér. Roku 1987 spoluzakládal výtvarnou skupinu Tvrdohlaví (jako manažer organizuje její aktivity dodnes) a 1988 založil s bývalými spolužáky z FAMU skupinu film. trampinku AZ.K.ALONA. Roku 1990 se stal ředitelem FS Barrandov a později se podílel za bouřlivých okolností na jeho privatizaci do AB Barrandov, a. s. Jako generální ředitel již soukromých podniků AB Barrandov, a. s., a AB Barrandov Holding, a. s., působil až do svého odvolání roku 1997, kdy založil vlastní společnost Silver Screen, v jejímž rámci produkuje různé akce v oblasti filmu, divadla a výtvarného umění. Společnost je podepsána i pod podporou vstupu ČR do NATO (1998), akcí Obětem komunismu (2005) či organizací kulturní náplně summitu NATO v Praze (2002), oslavami 55. a 60. výročí ukončení 2. světové války (2000 v Plzni; 2005 v Praze). Filmařské schopnosti a ambice, ale i vlastenecké postoje a úctu k našim válečným hrdinům a odbojářům demonstroval Marhoul, který se věnuje vojenské historii, ale je aktivní i v armádních zálohách, jako režisér, scenárista a producent válečného dramatu Tobruk (2008), který s obdivuhodnou pečlivostí realizoval v náročných podmínkách tuniské pouště se záměrným obsazením méně známých herců. Sám se objevil v malých roličkách filmů svých přátel z okruhu Pražské pětky (zejména T. Vorla): barman v kafkovské Americe (1994), detektiv v černé němé grotesce Skřítek (2005), vyšetřovatel v hořké komedii Gympl (2007), dozorce v politické satiře Ulovit miliardáře (2009). Zahrál si postavy učitelů, kriminalistů, důstojníků a drsných chlapíků tv. filmech a inscenacích (Penziónek, 1991; Wartburg movie show, 1998; Rána z milosti, 2005; Rajónové blues, 2005), ale kupodivu nepohrdl ani seriálovou tvorbou (Redakce, 2004; Horákovi, 2006; Expozitura, 2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!