V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAREŠOVÁ, Luďa

Luďa MAREŠOVÁ vl. jm. Ludoslava Skořepová (* 29. 5. 1930 Břeclav, † 4. 11. 2011 Praha)herečka a autorka rohlasových her. Nedokončila studium herectví v Brně a ve druhé polovině 50. let hrála na oblastních div. scénách v Trutnově, Karlových Varech a Ústředním souboru ministerstva vnitra. V letech 1966-71 působila jako herečka a organizátorka v Klubu mladých při podniku Sázavan ve Zruči nad Sázavou. Od počátku 60. let se herecky uplatnila už jen ve filmu, kde vytvořila více než dvě desítky epizodních ženských postav nejrůznějších profesí a stavů, např. zdravotní sestru (Případ Lupínek, 1960; Holka na zabití, 1975), účetní (Slečny přijdou později, 1966), úřednici (Vražda po našem, 1966), asistentku (Znamení Raka, 1966; Kdo chce zabít Jessii?, 1966), redaktorku (Odvážná slečna, 1969), servírku (Nikdo se nebude smát, 1965), vesničanku (Neschovávejte se, když prší, 1962), dvorní dámu (Šíleně smutná princezna, 1968), manželku (Až přijde kocour, 1963; Dáma na kolejích, 1966) a ředitelku Výchovného ústavu pro mládež (Zámek „Nekonečno“, 1983). Na obrazovce si zahrála v inscenacích (Dotek motýla, 1972; Uloupené dětství, 1987) i seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Návštěvníci, 1983; Druhý dech, 1988). Věnovala se uměleckému přednesu a od poloviny 70. let začala spolupracovat s Čs. rozhlasem, kde se prosadila i jako autorka dokumentárně-dramatuckých děl.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!