V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAREŠ, Karel

Karel MAREŠ (* 2. 8. 1927 Mladá Boleslav, † 14. 11. 2011 Pěnčín u Turnova)hudební skladatel, režisér, choreograf a herec. Studoval na mladoboleslavské obchodní akademii a zároveň studoval hru na klavír a skladbu u Jaroslava Pejši. Roku 1949 odešel do Prahy, kde byl pianistou a korepetitorem v Divadle ABC a začal spolupracovat s J. SuchýmJ. Šlitrem při formování Divadla Na zábradlí a následně v divadle Semafor (1962–70), na jehož repertoáru se podílel i jako choreograf a režisér. Od druhé poloviny 50. let psal instrumentální skladby, ale brzy se prosadil jako autor desítek populárních písní (např. Hvězda na vrbě, Oliver Twist, Tam za vodou v rákosí) a film. a scénické hudby. Několikrát se herecky uplatnil před film. kamerou, kde využili jeho specifický projev především režiséři z okruhu nové vlny a divadel malých forem (Konkurs, 1963; Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Zločin v šantánu, 1968; Případ pro začínajícího kata, 1969; Skřivánci na niti, 1969; Nevěsta, 1970). Výrazné kreace předvedl v postavě zásadového epikurejce Karla v podobenství J. Němce O slavnosti a hostech (1966) a v úloze uprchlého vězně Aloise Červinky v psychologické tragikomedii Ivana Renče Hlídač (1970). Objevil se ještě v Schormově tv. filmu Lítost (1970) a tv. seriálu Pan Tau (1939–74).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!