V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLECHOVÁ, Olga/Olina

Olga/Olina BLECHOVÁ (* 2. 10. 1948 Praha)  – zpěvačka a herečka; manželka zpěváka a herce W. Matušky. Učila se soukromě hře na kytaru, v Lidové škole umění na housle, na Lidové konzervatoři vystudovala obor kytara a zpěv. S amatérskými zkušenostmi ze skupiny Atlantis založila s Irenou Rezkovou a Jiřinou Menšlovou dívčí skupinu Krystalky, kterou záhy přejmenovaly na Potatoes. S I. Rezkovou vystupovala od roku 1966 jako vokální duo Irena a Olga. Obě zpěvačky hostovaly v pražském Divadle Rokoko a jako doprovodné vokalistky se podílely na celé řadě nahrávek. Od roku 1972 působila v zájezdovém programu svého manžela W. Matušky, nejdřív s orchestrem Václava Hybše (* 1935) a od roku 1973 se skupinou Kamarádi táborových ohňů (KTO), kdy začala zpívat country. Vstupní rolí do oblasti kinematografie pro ni byla postava jedné z kandidátek na titul královny krásy hasičského plesu v satirické komedii M. Formana Hoří, má panenko (1967). Ve spolupráci s filmem pokračovala více než desítkou podružných úloh atraktivních dívek a mladých žen, které vytvořila převážně v komediích (Kulhavý ďábel, 1968; Šest černých dívek aneb Proč zmizel Zajíc, 1969; Zítra to roztočíme, drahoušku…!, 1976; „Já to tedy beru šéfe…!“, 1977; Trhák, 1980) a výjimečně i v kriminálních příbězích (Zatykač na královnu, 1973; Příliš velká šance, 1984). Roku 1986 odešli společně do emigrace na Floridě (USA) a vystupovala ve společném programu s Matuškou. Po listopadu 1989 se často vraceli do vlasti a pořádali tu koncerty či vystupovali v televizi (naposled 2007).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!