V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAREK, Vladimír (1)

Vladimír (1) MAREK (* 26. 4. 1882 Praha, † 9. 11. 1938 Praha)herec; syn herce a režiséra A. Marka, bratr herce Adolfa Marka (1880–1937) a herečky X. Longenové, manžel operetní herečky V. Skalské a otec herečky H. Markové. Od roku 1899 hrál u venkovských div. společností, pak své herecké aktivity ještě rozšířil o režijní činnost na jevištích v Praze (Městské divadlo Královských Vinohrad, Varieté, Uranie, Velká opereta) i mimo ni (Národní divadlo v Brně, Městské divadlo v Plzni). Na film. plátně, kde se poprvé objevil jako soudní sluha v Paloušově komedii Noční děs (1914) a naposledy v úloze člena správní rady v satirické komedii M. Friče a V+W Hej-Rup! (1934), vytvořil jen několik epizodek a jednu hlavní roli nevěrného manžela Jaroslava Smolu v komedii P. Pražského Neznámá kráska (1922).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!