V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAREK, Petr

Petr MAREK (* 5. 2. 1974 Prostějov)režisér, scenárista, herec a hudebník. Vystudoval filmovou vědu na FF UK (1999). Od konce 80. let natočil v amatérských podmínkách asi třicet krátkých a sedm dlouhých experimentálních filmů pod hlavičkou společnosti Unarfilm, většinou v autorské spolupráci s Jiřím K. Nebeským. V široké distribuci byla promítána jeho celovečerní poetická komedie Láska shora (2002), na které se kromě řady jiných funkcí podílel také herecky v roli přítele Jiřího, provázejícího mileneckou dvojici (Magdalena Hrubá a Prokop Holoubek) na cestě za zatměním slunce a zase zpět. Pro filmovou distribuci připravil na DVD nosiči černou komedii Nebýt dnešní (2005). Filmaře a muzikanta Králíčka si zahrál v kontroverzním hraném eseji Jana Gogoly ml. Národ sobě aneb České moře v osmnácti přílivech (2003). Zatím naposled se na plátně objevil v thrilleru R. Špačka Pouta (2010). Od roku 1991 je hercem dekadentního divadla Beruška a členem Kulturního sdružení Unarclub. Nyní pracuje jako filmový dramaturg v pražském klubu Roxy, působí jako pedagog na FAMU a publikuje v odborných film. periodikách.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!