V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAREK, František

František MAREK (* 3. 9. 1904 Praha, † po 1966?)herec. Po ochotnické činnosti se věnoval divadlu profesionálně od roku 1925 na oblastních scénách (České Budějovice, Opava, Kladno) a od počátku 30. let v Praze (Uranie, Osvobozené divadlo, Tylovovo divadlo v Nuslích, Divadlo u Karlova mostu). V poválečném období se pohyboval nejčastěji na pražských jevištích (Tylovo divadlo v Nuslích, Divadlo státního filmu, Alhambra, Pražská estráda) a posledních několik let před odchodem do důchodu roku 1965 strávil v oblastních divadlech (Příbram, Klatovy, Cheb). Do film. ateliéru poprvé zavítal už v němé éře, když dostal epizodky ve filmech Za svobodu národa (1920) a O velkou cenu (1922). Soustavnější spolupráci s filmem rozvinul až po osvobození, kdy na něho čekalo více než pět desítek epizodních rolí měšťanů (Nezbedný bakalář, 1946; Jan Roháč z Dubé, 1947; Jan Hus, 1954), nejrůznějších strážců, dozorců a vrátných (Nikdo nic neví, 1947; Muzikant, 1947; Dvaasedmdesátka, 1948; Krakatit, 1948; Past, 1950; Zlatá reneta, 1965), nacistů (Muži bez křídel, 1946; Nadlidé, 1946; Němá barikáda, 1949; Daleká cesta, 1949; Zlatý pavouk, 1956), policistů (Nikola Šuhaj, 1947; Čapkovy povídky, 1947; Olověný chléb, 1953; Dobrý voják Švejk, 1956; Ostře sledované vlaky, 1966), podnikatelů (Dva ohně, 1949; Žízeň, 1949; Zvony z rákosu, 1950) a činovníků (Veliká příležitost, 1949; DS-70 nevyjíždí, 1949; Anna proletářka, 1952) . Napsal i přeložil několik div. her a vydal příručku Praktické divadelní líčení (1946) a Divadelní kostým (1947).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!