V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MARCILISOVÁ, Milena

Milena MARCILISOVÁ (* 28. 1. 1953 Svitavy)herečka. Po absolvování dramatického oddělení Státní konzervatoře v Brně (1972) hrála ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1972–80) a od té doby je hereckou oporou Divadla pracujících, respektive Městského divadla Zlín. Herecky disponovaná značným výrazovým rozpětím zvládá obrovskou škálu výrazných rolí, od silně dramatických, niterně citových i hluboce psychologicky prokreslených, po zemité i jiskrné komické charaktery. Od poloviny 80. let vytvořila v několika filmech menší role, nejčastěji učitelky (Do zubů a do srdíčka, 1985; Pětka s hvězdičkou, 1985; Cizím vstup povolen, 1986; Postel, 1998). Na obrazovce si zahrála v tv. filmu Případ s černým vzadu (1993) a seriálech Četnické humoresky 2 (2003) a Ordinace v růžové zahradě (2005–06).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!