V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MANN, Tomáš

Tomáš MANN (* 1. 12. 1952 Brno, † 11. 11. 2001) herec a prozaik. Základy herectví si osvojil v dramatickém oddělení brněnské Státní konzervatoře, po jejímž absolutoriu (1971) a jedné sezoně ve Východočeském divadle v Pardubicích se stal členem souboru Horáckého divadla v Jihlavě, jehož řady opustil roku 1975. Pak již zůstal umělcem ve svobodném povolání. V několika filmech hrál epizodky, např. družstevníka v Bouřlivém víně (1976) a Mezi námi kluky (1981). Po listopadu 1989 se vrátil před kameru, ale tentokrát televizní ve filmu Noční stráž (1995) a v seriálech (Detektiv Martin Tomsa, 1995 a Četnické humoresky, 2000). Konferoval rockové koncerty, působil jako asistent režie v televizi a věnoval se literární tvorbě jako autor dramatizací a prozaických děl, které publikoval časopisecky a knižně (Transakce, 1979; Větříček: zapovězené povídky, 1991).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!