V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLEHÁROVÁ, Helena

Helena BLEHÁROVÁ (* 28. 6. 1943 Žilina)  – zpěvačka. Po maturitě na žilinském gymnáziu (1960) si doplnila vzdělání na nástavbové zdravotní škole. Uměleckou dráhu zahájila jako amatérská jazzová zpěvačka a roku 1962 ji angažoval kapelník Gustav Brom (1921–1995) do svého orchestru v Brně, kam se přestěhovala a kde začala studovat zpěv na Státní konzervatoři (1964–68). S orchestrem G. Broma slavila jako jazzová vokalistka mimořádného cítění a vysoké muzikálnosti úspěchy v tuzemsku i v zahraničí až do roku 1968. Když se roku 1970 vrátila z dvouletého působení v zahraničí, spolupracovala s předními tanečními orchestry i s komornějšími jazzovými tělesy. Hraná kinematografie ji zaznamenala nejen jako „pouhou“ zpěvačku (Neobyčejná třída, 1964), ale využila ji i v rolích zpěvaček s dramatickým přesahem (Dáma na kolejích, 1966; Hroch, 1973). Na obrazovce se vedle hudebních pořadů (Album Supraphonu, 1962, 1964 aj.) objevila i v seriálu Písně pro Rudolfa III. (1968) a tv. filmech Tím hůř, když padnou (1972) či Štipku soli (1976).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!