V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MALÝ, Eduard

Eduard MALÝ (* po 1870?, † po 1929?)herec; syn herečky M. Procházkové-Malé a operního basisty a režiséra Josefa Malého (1852–1917). Odmalička hrál v div. společnostech i kamenných divadlech, kde byli angažováni oba jeho rodiče. S matkou přešel roku 1904 ze zaniklé Švandovy společnosti do nově sdružené společnosti ředitele J. E. Sedláčka. Na jevišti postupně vyzrál v představitele charakterního typu. Během 20. let vytvořil ve dvacítce němých filmů menší i velké role mužů různých profesí a stavů z městského a venkovského prostředí. Ztělesnil např. statkáře (Děti osudu, 1921), voraře (Voraři, 1922), statkářova mladšího syna (Čarovné oči, 1923), hraběte (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1924), zámečníka (Dvojí život, 1924), bohatého sedláka (Děvče z hor, 1924), komorníka (Lucerna, 1925), strážce zákona (Dobrý voják Švejk, 1926; Pražské děti, 1928; Dítě periferie, 1929), majitele penzionu (Na letním bytě, 1926), pouličního galána (Batalion, 1927), dráteníka (Pohorská vesnice, 1928), portýra v hotelu (Z lásky, 1928) a starostu (Jinak otcové – jinak děti, 1929).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!