V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MALÍKOVÁ, Jitka

Jitka MALÍKOVÁ provdaná Žídková (* 25. 12. 1955 Praha)herečka. Jako absolventka DAMU (1980) se herecky profilovala na jevištích Městských divadel pražských. Natočila pouze několik filmů, zejména na počátku své umělecké dráhy, ve kterých hrála nanejvýš vedlejší role, např. hudebníkovu dceru Dášu Šustrovou v Balíkově hudebním retrosnímku podle Řezáčovy předlohy Rytmus 1934 (1980), novinářku Gabrielu ve Strnadově komedii z vojenského prostředí Kluci z bronzu (1980), Elišku v Balíkově psychologickém dramatu Konečná stanice (1981) a manželku českého archiváře Václava Kavana (J. Bartoška) ve Vávrově historické fikci Evropa tančila valčík (1989). Později se uplatnila více v televizi (seriály Sanitka, 1984; Draculův švagr, 1996; Šípková Růženka, 2001; Redakce, 2004). Věnuje se práci v dabingu a rozhlase.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!