V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MALÍK, Jaroslav

Jaroslav MALÍK (* 29. 12. 1900 Valašské Meziříčí, † 17. 3. 1970 Valašské Meziříčí)herec, divadelní režisér a dramatik; otec herce Jaroslava Malíka (1927–1986) a herečky Jany Janovské (* 1928). Po ukončení školy se vyučil typografem a již v době, kdy pracoval v tiskárně, náruživě ochotničil v Sokolském divadle ve Valašském Meziříčí: nejen hrál, ale i hodně režíroval. Napsal též několik vlastních her (Zázrak nad Bečvou, Cestička do ráje, Ostrov lásky) včetně operety Děvčátko, neříkej ne!. Proto když musel ze zdravotních důvodů tiskárnu opustit, zvolil si jako budoucí povolání herectví. Roku 1943 posílil herecky a režisérsky na dvě sezony soubor nově vzniklého Beskydského divadla v Hranicích. Po válce byl krátce členem Divadla Těšínského Slezska (1947–48) a těsně před odchodem na odpočinek Beskydského divadla v Novém Jičíně (1960–61). Nejlepších výkonů na jevišti dosáhl v postavách Čapkových her (otec v Matce, Prus ve Věci Makropulos, Alqist v RUR, doktor Galén v Bílé nemoci). V českém filmu zanechal nepatrnou stopu ve třech menších či nanejvýš vedlejších rolí portáše Rokyty z romanticko-historického dramatu V.Kubáska o strážcích moravsko-uherských hranic v 18. století Portáši (1947), předsedy závodní rady z Cikánovy budovatelské komedie Pára nad hrncem (1950) a dělníka Kalčíka z Makovcovy politické agitky Případ dr. Kováře (1950).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!