V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MALEHOVÁ, Helena

Helena MALEHOVÁ rozená Šimková (* 1. 7. 1943 Štěchovice, okres Praha-západ)herečka. Absolvovala herectví na JAMU (1964) a po ročním angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě (1966) zakotvila natrvalo v Městském divadle Kolín. Ještě pod dívčím jménem debutovala jako posluchačka JAMU ve filmu Ladislava Helgeho Bez svatozáře (1963), kde představovala dceru stárnoucího zaměstnance malé výrobny cihel (K. Höger) a snoubenku mladíka Vaška (V. Mareš). Znovu se před kameru vrátila po delší odmlce postavou psychicky narušené únoskyně dětí Věry Hánové v kriminálním snímku D. Kleina Město nic neví (1975). Zahrála si ještě obyvatelku pravěké osady Hrabalku ve dvou dílech Schmidtovy trilogie z pravěku Osada Havranů (1977) a Volání rodu (1977), příslušnici VB Boženku Navrátilovou v Brynychově psychologické studii s kriminální zápletkou Stíhán a podezřelý (1978) a maminku mladé hrdinky (D. Vávrová) v Borkově hořké komedii Kluk za dvě pětky (1983). Na obrazovce ji diváci viděli v inscenaci Vrtkavý král (1974) a seriálech Hostinec U koťátek (1971) a Inženýrská odysea (1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!