V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MALÁTNÝ, Michal

Michal MALÁTNÝ vl. jm. Michal Novotný (* 30. 6. 1970 Jičín) zpěvák, textař a herec. Už na základní škole začal hrát divadlo se souborem Baret S v Jičíně. Na střední škole založil kapelu Starý hadry, z níž vyšla roku 1994 dodnes populární skupina Chinaski (10 alb a DVD), v níž se podílí na hudbě, textech a je frontmanem. Vystudoval katedru loutkoherectví na DAMU a nastoupil angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích (1994). Natáčel videoklipy (mj. s režiséry Hřebejkem či Michálkem) a s kapelou hrál též v div. představení Autopohádky. S Chinaski účinkoval v Zelenkově mystifikačním hraném dokumentu o vzniku a zániku uměle vytvořené rockové skupiny Mňága – Happy End (1996), jeho zpěv zazněl v Kotíkově komedii Pánská jízda (2004). Hudba Chinaski provází i komedii Chyťte doktora (2007), v níž debutující režisér Martin Dolenský obsadil Malátného do titulní role gynekologa Michala Goldberga, který se stává štvancem mezi manželkou a těhotnou milenkou (obě ztělesnila T. Vilhelmová). Zachytil ho dokumentární tv. pořad Intimní zpověď (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!