V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MALASKA, Jan

Jan MALASKA (* 5. 2. 1955 Praha)dětský herec a divadelní technik. Jako pětiletý předškolák byl vybrán při konkursu do jedné z hlavních rolí dětského filmu Milana Vošmika Pohádka o staré tramvaji (1961), v němž představoval venkovského chlapce Frantíka, jemuž přinese prázdninový pobyt u pražského dědečka, bývalého tramvajáka (E. Fiala), nečekaná, až pohádková dobrodružství. V následujícím Vošmikově dětském filmu Anička jde do školy (1962) mu připadla ještě vedlejší role prvňáčka Pavlíka Šlechty a více se již před kamerou neuplatnil. Po gymnáziu absolvoval dvouleté nástavbové studium film. laboranta ve Filmových laboratořích Barrandov. Každý z jeho pokusů o získání vysokoškolského vzdělání (Vysoká škola zemědělská, Pedagogická fakulta UK a DAMU) skončil po několika semestrech. Do roku 1983 vykonával různé dělnické profese (vazač, řidič), šest let byl jevištním technikem Divadla na Vinohradech a od roku 1989 řídí umělecko-technický provoz Divadla Na zábradlí.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!