V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MALÁ, Marta

Marta MALÁ provdaná Krásová (* 30. 11. 1953 Praha)herečka. Absolvovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře Praha (1976) a po čtyřech sezonách v Krajském divadle Příbram byla členkou pražského Divadla E. F. Buriana až do jeho zániku (1991). Její první kroky před film. kamerou vedl režisér A. Kachlík, který ji po epizodce transitérky v adaptaci Páralova románu Radost až do rána (1978) pověřil hlavní ženskou rolí rozhodné a čestné jeřábnice Hedviky ve filmu s výrobní tematikou Na koho to slovo padne… (1979). Součástí nejužšího kruhu protagonistů se stala v hořké komedii H. Bočana Půl domu bez ženicha (1980), kde hrála s V. Freimanovou dvojici dcer podnikavého a autoritativního otce (V. Menšík), které však mají zcela odlišné představy o blahobytném životě, než jaké jim vnucuje. Menší role vytvořila dále ve filmech Dostih (1981) a Evo, vdej se! (1983). Několik příležitostí dostala také v televizi, např. v inscenacích Dívka jako ty (1975), Jak se naučit švédsky (1979), Pod maskou (1983) a Díra ve zdi (1983), Blankytná pohádka (1986) a v seriálu Johann Sebastian Bach(1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!