V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MÁJOVÁ, Marta

Marta MÁJOVÁ vl. jm. Mayerová (* 13. 6. 1881 Praha, † 4. 12. 1970 Praha)herečka; manželka soudního rady a spisovatele Antonína Bebra (1877-1940). Základy herectví získala soukromým studiem u Otýlie Sklenářové-Malé a během svého dlouholetého angažmá v Městském divadle na Královských Vinohradech (1908–41) vytvořila s noblesou a šarmem desítky různorodých charakterních postav z děl světového (Vějíř lady Windermerové, Troilus a Cressida, Hamlet) i českého divadla (Poslední muž, Vina, Generál bez vojska). S filmováním začala až ve zralém věku na počátku 20. let, kdy se osvědčila ve vedlejších rolích matek (Na vysoké stráni, 1921; Láska slečny Věry, 1922; Z lásky, 1928; Chudá holka, 1929). Tři desítky zvukových filmů obohatila o postavy přísných, autoritativních a zámožných matek a manželek (Loupežník, 1931; Výdělečné ženy, 1937; Škola základ života, 1938), které nejlépe reprezentují statkářka Kristenová ze Špelinova melodramatu Krb bez ohně (1937) a panovačná paní továrníková Záhorská z komedie M. Friče Eva tropí hlouposti (1939). Do poválečného filmu přispěla už jen drobnými rolemi starých žen, často pod režijním vedením Václava Kršky (Řeka čaruje, 1945; Housle a sen, 1946; Revoluční rok 1848, 1949; Posel úsvitu, 1950; Mikoláš Aleš, 1951; Měsíc nad řekou, 1953; Kde řeky mají slunce, 1961). Chůvu Zuliky si zahrála ve Steklého pohádce Strakonický dudák (1955) a naposled se na plátně představila jako paní Kohoutová v dramatu Zdeňka Sirového Handlíři (1963).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!