V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MÁJOVÁ, Jarmila

Jarmila MÁJOVÁ rozená Louženská (* 9. 5. 1900 Praha, † 23. 2. 1982 Praha)herečka; manželka herce K. Máje. Absolvovala malířskou školu Aloise Kalvody a herectví studovala soukromě u R. Naskové. Od roku 1919 působila střídavě na různých pražských div. scénách (žižkovská Deklarace, Komedia v Rokoku) a v oblastních divadlech (Olomouc, Ostrava, Kladno). Na počátku okupace zakotvila natrvalo v Praze, kde byla členkou Švandova divadla (1939–42), Intimního divadla (1943–45) a Realistického divadla Zdeňka Nejedlého (1946–63). Jako představitelka matek, starších žen z lidu, ale i panovačných žen z vyšších kruhů se objevila na film. plátně pouze několikrát: matka hlavní hrdinky (V. Matulová) v Hrušínského a Salzerově parodii na kovbojky Pancho se žení (1946), manželka bohatého stavitele (B. Karen) ve Steklého dramatu podle Olbrachtova sociálního románu Anna proletářka (1952), svačinářka v Krškově komedii Dívka s třemi velbloudy (1967) a chůva v historické komedii Karla Steklého Svatby pana Voka (1970).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!