V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAJER, Svatopluk

Svatopluk MAJER (* 8. 4. 1906 Kožlany, okres Plzeň-sever, † 28. 1. 1965 Praha)herec. Na konci 20. let začínal u různých div. společností a během 30. a 40. let prošel divadly v Plzni, Pardubicích, Třebíči a Kladně. Poválečné období strávil na jevištích Východočeského divadla v Pardubicích (1943–53), Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze (1953–58), Burianova divadla D 34 (1958–60) a nakonec působil v souboru Státního zájezdového divadla (1960–62). Před kamerou byl obsazován pouze do epizodních postav, většinou zástupců exekutivy, hodnostářů a funkcionářů: předseda soudu (O ševci Matoušovi, 1948), starosta (Soudný den, 1948), správce (Dva ohně, 1949; Temno, 1950), šafář (Botostroj, 1954), četník (Rudá záře nad Kladnem, 1955), poslanec (Vlčí jáma, 1957), náměstek (První parta, 1959), vězeňský dozorce (Reportáž psaná na oprátce, 1961).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!