V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLAŽKOVÁ, Eva

Eva BLAŽKOVÁ (* 27. 9. 1938 Jičín, † 10. 8. 1971 Zlaté Písky, Bulharsko)  – herečka. Jako čerstvá absolventka herectví z DAMU (1961) nastoupila do angažmá v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech (1961–65) a pak byla krátce členkou Satirického divadla Večerní Brno (1965–66). Film jí dokázal nabídnout pouze několik příležitostí v nevelkých postavách venkovských dívek: Tonička (Touha, 1958), děvče z party (Lidé jako ty, 1960), Ludmila (Osení, 1960), referentka Eva Horáková (Tažní ptáci, 1961) či dívka-stroj v sci-fi komedii O. Lipského Muž z prvního století (1961). Teprve koncem 60. let začala dostávat větší úkoly: v poetické venkovské kronice Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci (1968) ztvárnila manželku varhaníka Očenáše (V. Brodský), vězeňkyně-kopečkářka byla v tragikomedii J. Menzela podle Hrabalových próz Skřivánci na niti (1969) a u pro ni osudového režisérea J. Herze si zahrála jednu z bláznivých žen v jeho hudební komedii Kulhavý ďábel (1968). Na obrazovce se naposled, před tragickou smrtí v necelých 33 letech při natáčení dalšího Herzova filmu Morgiana (1971), představila v tv. filmu Lepší pán (1971).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!