V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

AMBROVÁ, Alena

Alena AMBROVÁ (* 24. 12. 1955 Brno, † 20. 12. 2010 Brno)herečka. Původně chtěla být baletkou, kariéru jí však přeťala přetržená šlacha. Jako studentka experimentálního oddělení Státní konzervatoře v Brně začala v roce 1973 spolupracovat s brněnským Divadlem Husa na provázku, jemuž zůstala věrná celý svůj umělecký život. Řádnou členkou se stala po absolvování studií v roce 1977. Poetiku této scény spoluvytvářela svými kreacemi v malých a středních postavách. Její herecky nejslavnější a nejúspěšnější bylo autorské, zčásti autobiografické tanečně-pohybové činoherní představení Pas de deus, kde vystupovala v duetu s E. Vidlařovou. Drobnější role hrála ve filmech Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983), Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992), Divoké včely (2001), Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005) a nově sestříhané verzi tohoto snímku s názvem Hrubeš a Mareš Reloaded (2009) a naposled jako bába ve filmu Proměny (2009). Největší příležitost před kamerou tak dostala v úloze Hedy v Trančíkově psychologicko-společenském snímku Keď hviezdy boli červené (1990) a v postavě báby v Řehořkových Proměnách (2009). Objevila se též v tv. filmech Ticho v soudní síni (1987) a Zrozen bez porodu (2009) a seriálu Černá sanitka (2008).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!