V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MÁJ, Karel

Karel MÁJ (* 24. 10. 1908 České Budějovice, † 3. 5. 1980 Praha)herec; manžel herečky J. Májové. Pocházel z herecké rodiny (jeho otec Karel Máj hrál u div. společností a vlastnil půjčovnu kostýmů v Jindřichově Hradci). Hereckou dráhu zahájil v Městském divadle v Kladně (1925–28), pak působil v oblastních divadlech v Pardubicích a Ostravě, až roku 1935 zakotvil natrvalo v Praze. Vystřídal krátkodobá angažmá v divadle Akropolis, Velké operetě, Osvobozeném divadle, Divadle U Nováků a od roku 1939 bylo jeho domovskou scénou Švandovo divadlo (od roku 1942 Intimní divadlo a od roku 1946 Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého). Jeho lidové, jadrné herectví se dobře vyjímalo v českém klasickém repertoáru (např. hry J. K. Tyla). Dvacetkrát hrál před film. kamerou, kde si vyzkoušel např. role rozhlasového hlasatele (Výdělečné ženy, 1937), reportéra (Peřeje, 1940), prodavače (Střevíčky slečny Pavlíny, 1941), policejního úředníka (Řeka čaruje, 1945), sedláka (Temno, 1950), ministra školství (Anna proletářka, 1952) a vězně (Einstein kontra Babinský, 1963). Zato na obrazovce se objevil jen zřídka (Černé na bílém, 1973; Dlouhá cesta, 1974).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!