V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MÁJ, David

David MÁJ (* 19. 1. 1975 Pardubice )herec. Po studiu loutkového a alternativního divadla na DAMU hrál v loutkovém divadle v Mostě. S berlínským souborem Grotest Maru sjezdil Evropu a se souborem Jednotka účinkuje v Praze. V českém filmu se zatím objevoval v menších roličkách: nespecifikovaná epizoda (Jedna ruka netleská, 2003), mladík (Žralok v hlavě, 2005), nacistický voják (Poslední vlak, 2006) a nacistický vyšetřovatel „mlátička“(Protektor, 2009). Poté ale s autentickou bezprostředností ztělesnil jednoho z trojice hrdinů Fuitovy road movie Dvojka (2009), potulného dobrodruha Jiřího Malinu, užívajícího jméno Šimon či přezdívku Šimi, jehož podivně přátelské, nezodpovědné a vlezlé chování vyvolává neustálé napětí u milenecké dvojice (K. Nováková-Fuit a J. Wagner), k níž se připojil během jejich dovolené ve Skandinávii. Zahrál si také v cvičeních posluchačů různých film. škol (Schody, 2000; Bez-vlasy, 2002; Světlu vstříc, 2003; Puritptýz, 2006; Skeletoni, 2007; Generálka, 2008) i zahraničních filmech natáčených u nás: Duna/Dune (2000) a Chasing Liberty/Hon za svobodou (2004). Pracoval v produkčních týmech na filmech Krysař (2003), Nuda v Brně a Sluneční stát a festivalu Fresh Film Fest Praha 2010. Na tv. obrazovce se objevuje hlavně v seriálech (Letiště, 2006; Comeback, 2008; Přešlapy, 2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!