V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MACHONINOVÁ, Lenka

Lenka MACHONINOVÁ (* 11. 7. 1951 Praha)herečka; dcera kritika, překladatele a spisovatele Sergeje Machonina (1918–1995). Po absolvování herectví na DAMU (1972) získala angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (Josefína, Peer Gynt). Od roku 1976 působila ve svobodném povolání a rozhodujícím způsobem se podílela na profilaci pražského Divadla na okraji (Labuť, která škrtí, Lady Macbeth Mcenského újezdu, Causy, Švejci). Ve druhé polovině 80. let byla členkou Laterny magiky a podílela se na inscenacích pantomimické skupiny Alfréd a spol. (DeklaunizaceArcha bláznů). Příležitostné účinkování před kamerou zahájila postavou malé sestry hlavního hrdiny (I. Touška) v Danielově snímku Letos v září (1963). Druhou a současně největší film. roli, nešťastně zamilovanou Lenku, vytvořila v psychologickém příběhu J. Kačera Jsem nebe (1970). Objevila se ještě ve filmech Osada Havranů (1977), Temné slunce (1980), Plaché příběhy (1982), Fešák Hubert (1984), Skalpel, prosím (1985), Já nejsem já (1985), Masseba (1989) a v tv. inscenacích Co budeme dělat v sobotu (1974), Ten kůň musí pryč (1975) a ve dvou epizodách seriálu 30 případů majora Zemana (1974–79).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!