V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MACHNÍK, Bohumil

Bohumil MACHNÍK (* 12. 10. 1897 Drachkov, okres Strakonice, † 27. 2. 1954 Praha)herec; manžel herečky Pavly Machníkové. Vyučil se zámečníkem ve Škodových závodech v Plzni, kde během zaměstnání statoval v tamním divadle. V letech 1920–25 hrál v řadě div. společností (J. S. Martin, A. Vrba a O. Štetka, O. Alferi), pak byl členem činoherních souborů Národního divadla v Košicích (1926–29), Českého divadla v Olomouci (1929–30) a Národního divadla v Bratislavě (1930–34). Další jeho jevištní činnost je spojena s pražskými scénami D 34 (1934–41), Městského divadla na Královských Vinohradech (1941–45), D 46 (1945–46) a Národního divadla (1946–54). Jako charakterní herec realistického typu, který však prošel školou avantgardního režisérského divadla, byl se svou menší, sporou postavou a dobrácky širokou všední tváří jakoby predestinován zejména pro lidové figurky, kterých se vždy ujímal s plným tvůrčím zaujetím a zobrazoval je s náležitou sytostí charakteristiky, ale i s přesným stylovým vyladěním. V tomto duchu vytvořil během prvního poválečného desetiletí ve dvaadvaceti filmech vedlejší a menší úlohy, nejčastěji duchovních (Jan Roháč z Dubé, 1947; O ševci Matoušovi, 1948; Slepice a kostelník, 1950), dělníků a mistrů (Případ Z-8, 1948; Pan Novák, 1949; Přiznání, 1950; Nad námi svítá, 1952; Můj přítel Fabián, 1953), funkcionářů a úředníků (Křížová trojka, 1948; Zocelení, 1950; Karhanova parta, 1950), ale i představitelů moci (Siréna, 1947; Psohlavci, 1955). Smysl pro komickou nadsázku projevil dokonale v postavě věrného sluhy Boltona v parodii M. Friče Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář (1949).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!