V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MACHATÝ, Gustav

Gustav MACHATÝ vl. jm. Augustin Machatý (* 9. 5. 1901 Praha, † 14. 12. 1963 Mnichov, SRN)filmový režisér, scenárista a herec; jeho manželkami byly herečky Maria Ray (1904–1951) a Elga Machaty, respektive Helga Marlo. Pocházel z rodiny zámožného pražského obchodníka a majitele realit. Do kontaktu s filmem přišel již ve dvanácti letech jako pomocník promítače a klavírista a od té doby jej okouzlení filmem neopustilo. Přerušil studia na střední škole a začal pracovat jako rekvizitář u firem Pragafilm a Excelsiorfilm. Postupně si osvojil další film. profese. V několika němých filmech vytvořil menší i hlavní role: vrchního číšníka ve veselohře R. F. Branalda Aloisův los (1919), odmítnutého nápadníka v melodramatu J. S. Kolára a Akord smrti (1919) K. Lamače, soukromého detektiva Toma Machatu v komedii Dáma s malou nožkou (1919) a člena dobročinného spolku v Lamačově dramatu Bílý ráj (1924). Hrál i ve své režijní prvotině – krátké situační grotesce Teddy by kouřil (1919). Jako režisér se prosadil až po návratu z Hollywoodu (1920–24), kde získal v tamních ateliérech řadu praktických zkušeností. Zaujal svým přepisem Tolstého povídky Kreutzerova sonáta (1926) a vypjatým melodramatem Erotikon (1929), k němuž si sám napsal námět a scénář. Světového renomé dosáhl eroticky provokujícím snímkem s působivou vizuální stránkou Extase (1932), před nímž natočil ještě jiný pozoruhodný titul Ze soboty na neděli (1931). Na základě úspěchu a rozruchu kolem Extase opustil Československo, aby od poloviny 30. let pracoval už výhradně v zahraničních metropolích: Vídeň (Nokturno, 1934), Řím (Ballerine, 1936) a Hollywood, kde sice nenaplnil své umělecké ambice, ale natočil tu mj. snímek Jealousy/Žárlivost (1945). Počátkem 50. let přesídlil do Spolkové republiky Německo, kde samostatně natáčel (Suchkind 312/Pátrání po dítěti 312, 1956), spolupracoval s dalšími tvůrci (mj. G. W. Pabst) a působil jako docent režie v mnichovském Německém institutu pro film a televizi (DIFF).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!