V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MACHAROVSKÝ, Rudolf/Ruda

Rudolf/Ruda MACHAROVSKÝ (* 21. 2. 1909 Praha, † 22. 3. 1978 Karl Marx -Stadt, NDR)tanečník a choreograf. Odbornou průpravu získal u Anny a Francesca Gromwellových a Marty Aubrechtové a roku 1927 zahájil uměleckou dráhu jako tanečník, choreograf a baletní mistr na pražských operetních a revuálních scénách (smíchovská Aréna, Uranie, Velká opereta, Švandovo divadlo, Tylovo divadlo v Nuslích), ale vystupoval též jako sólový excentrický tanečník. Roku 1933 založil v Praze vlastní taneční školu. Po válce se věnoval především baletu jako pohotový a nápaditý choreograf (např. Bratislava, Košice, Olomouc) a pedagog. V oblasti uměleckého podnikání (varietní a revuální skupiny) byl činný až do konce života. Svým pohybovým uměním pronikl i do oblasti hrané kinematografie, ať už v rolích tanečníků (Pepina Rejholcová, 1932; Rozpustilá noc, 1934; Panenka, 1938; Bláhové děvče, 1938; Srdce v celofánu, 1939; Přítelkyně pana ministra, 1940; Adam a Eva, 1940), nebo choreografickou koncepcí tanečních scén. Ojediněle se uplatnil také v dramatických rolích: muž s klíči v Brynychově psychologickém filmu Já, spravedlnost (1967) a vrah Pírko v tv. seriálu Hříšní lidé Města pražského (1968–69).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!