V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLAŽÍČEK, Jindřich

Jindřich BLAŽÍČEK (* 24. 5. 1903 Brno, † 13. 1. 1979 Praha)  – operní pěvec-tenorista; otec tanečnice Nadi Blažíčkové (* 1934), dlouholeté členky souboru Národního divadla v Praze (1954–81). Talent zdědil po matce a jako úředník se věnoval při zaměstnání soukromému studiu sólového zpěvu u Rudolfa Kaulfuse (1920–28) a Theodora Czernika (1929–35) a sólisty vídeňské dvorní opery Leopolda Demutha. Zdokonalil se jako sólista olomoucké opery (1935–36) a zásluhou Václava Talicha byl angažován do Národního divadla (červen 1936–48), kde nastudoval na 20 rolí a patřil k předním interpretům Smetany, Dvořáka i Janáčka. Roku 1942 začaly jeho problémy s hlasivkami, podrobil se operaci, ale po roce 1944 přestal vystupovat a nakonec byl penzionován (1948) a vrátil se k občanskému povolání. Svědectví o jeho umění se zachovalo ve Slavíčkově zfilmovaném románu K. V. Raise Pantáta Bezoušek (1941), kde ve scéně z představení Prodané nevěsty v Národním divadle hraje a zpívá Jeníka. Soustavnější spolupráci s filmem navázal ve druhé polovině 60. let, kdy vytvořil sérii drobných rolí ve snímcích různých režisérů a žánrů, např. Nahá pastýřka (1966), Znamení Raka (1966), Dita Saxová (1967), Já, spravedlnost (1967), Čtyři v kruhu (1967), „Rakev ve snu viděti…“ (1968), Čest a sláva (1968), Přehlídce velím já! (1969) a Hvězda (1969). Později se už před kamerou neuplatnil. Na obrazovce se představil v česko-francouzském tv. filmu na motivy Vernova románu Tajemství Viléma Stroritze (1967).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!