V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MÁHRLA, Rudolf

Rudolf MÁHRLA (* 17. 7. 1931 Nová Paka)herec. Nejprve vystudoval obchodní akademii v Hořicích v Podkrkonoší (1950) a pak herectví na DAMU (1954). Prošel oblastními scénami v Mladé Boleslavi, Trutnově a Hradci Králové, aby roku 1962 natrvalo zakotvil v olomouckém Divadle Oldřicha Stibora, jehož předním členem zůstal plných čtyřicet let. Příležitostně hrál v ostravské televizi a na Slovensku dostal několik příležitostí od režiséra Štefana Uhra. Čeští filmaři si ho povšimli až v důchodovém věku. K. Kachyňa ho obsadil do role starého žebráka Kace v psychologickém dramatu Hanele (1998) a debutující režisér Karel Spěváček mu svěřil úlohu dědečka v černé komedii Brak (2002). V postavě jednoho z vědců se mihl v Linhartově životopisném filmu Vincenz Priessnitz (1999). Na obrazovce účinkoval hlavně v seriálech (Největší z Pierotů, 1990; Četnické humoresky, 2000), ale nejvíc ho však zviditelnila role moudrého veterináře v důchodu Karla Steinera z tv. seriálu Rodinná pouta (2004–2005).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!