V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MAGNUSEK, Tomáš

Tomáš MAGNUSEK (* 7. 7. 1984 Náchod)učitel, publicista, filmový producent, scenárista a herec. Vystudoval Evangelickou akademii v Náchodě (2004) a od té doby pracuje ve školství, dnes jako učitel v Broumově. Je autor publikací Ještě jsme tady... (2004), Stateční Češi (2007) a Pamětnice (2009). Od února 2009 s přáteli a rodinou připravoval film o srazu absolventů náchodského gymnázia po 60 letech; je autor scénáře, producent a jeden z hereckých protagonistů v roli učitele Jiřího Čížka, vnuka hrdinky Milušky Bínové (L. Švormová); poetická komedie Pamětnice (2009), v režii V. Štancela, doplatila na nezkušenost tvůrců. Sympatický záměr přivést před kameru mnoho hereckých legend vyznívá amatérsky a selhává v téměř všech složkách. Zdařileji dopadl druhý, psychologický snímek s kriminálními prvky Bastardi (2010), v režii zkušenějšího Petra Šíchy. I zde je Magnusek autor scénáře, spoluproducent a hrál ústřední roli učitele Tomáše Majera, který nastoupí na školu, jejíž žáci před časem znásilnili a zabili jeho sestru. Pocitům bezmoci vůči vulgaritě, brutalitě, drzosti a prázdnotě, čelí snahou nějak děti zaujmout. Nový projekt (pracovní název Školní výlet) navazuje na debut a je komedií o nečekanými překážkami lemované cestě seniorů do lázní.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!