V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MADĚROVÁ, Magda

Magda MADĚROVÁ (* 6. 6. 1913 Praha, † patrně 1989 Praha)herečka. Do kinematografie vstoupila hlavní rolí naivní písařky Máni, jejíž osud zcela změní první večerní návštěva baru, v dramatu G. Machatého Ze soboty na neděli (1931). Před kameru se vrátila po více než čtvrt století v epizodkách pokladní z kina (Cesta zpátky, 1958), novinářky (Letiště nepřijímá, 1959; Pan Tau a Claudie, 1970), lehké ženštiny (Mstitel, 1959), měštky (Dařbuján a Pandrohola, 1959), Gacková (Tři tuny prachu, 1960), družstevnice Zvěřinová (Osení, 1960), profesorky (Spadla s měsíce, 1961), zdravotní sestry (Praha nultá hodina, 1962), magistry (Dva z onoho světa, 1962), bezejmené epizody (Bubny, 1964), telefonistky (Za volantem nepřítel, 1974), starší ženy z davu (Tobě hrana zvonit nebude, 1975) a nakonec jako Richtrova matka (Případ mrtvých spolužáků, 1976). Na obrazovce vystoupila v seriálech F. L. Věk (1971) a Pan Tau (1969–1974), kde měla tutéž roli jako ve film. podobě.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!