V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LUKS, Václav

Václav LUKS (* 1914, † po 1980?)divadelník; otec producenta, dramaturga, scenáristy a režiséra Václava Lukse ml. (* 1950), který se sporadicky rovněž objevil na film. plátně (mj. Poslední mejdan, 1983; Jestřábí moudrost, 1989) či na tv. obrazovce (mj. Třináctery hodiny, 1991) a s nimž bývá někdy zaměňován. Poprvé se před kamerou objevil jako zřízenec na ambulanci v krátkém filmu Jana Valáška Kdy brečí muži (1964), pak až v 70. letech v epizodách 7 filmů, vesměs v nejhorších normalizačních agitkách: jeden z vězňů (Klíč, 1971), psovod (Cesty mužů, 1972), starší úředník (Hroch, 1973), radikál (Zločin v Modré hvězdě, 1973) důstojník (Sarajevský atentát, 1975), člen delegace dělník Dolák (Vítězný lid, 1977) a muž s holí (Zlatá slepice, 1980).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!