V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LUKEŠOVÁ, Jela

Jela LUKEŠOVÁ rozená Tučná (* 1. 5. 1930 Martin, † 5. 5. 2012 Bratislava)  – slovenská herečka; manželka kameramana Františka Lukeše (1921–2003). Absolvovala studium herectví na bratislavské VŠMU (1953) a po jedné sezoně ve Státním divadle v Košicích se stala členkou Rozhlasového hereckého souboru Čs. rozhlasu v Bratislavě. V počátcích své herecké kariéry se etablovala ve slov. filmu jako představitelka dívek a mladých žen s pohnutým až tragickým osudem, zejména z vesnického prostředí (Pole neorané, 1953; Žena z vrchov, 1955; Čisté ruky, 1956; Posledný návrat, 1958; Dáždnik svätého Petra, 1958). V 60. letech se začala přehrávat do zralých žen a matek (Tvár v okne, 1963; Senzi mama, 1964), které vytvořila také v českých filmech: vdova Stolárová ve válečném dramatu K. Kachyni Tenkrát o vánocích (1958) a matka hlavní hrdinky (I. Rapaičová) v psychologickém snímku Jaroslava Balíka Ta třetí (1968). Naposledy se na plátně objevila ve válečném filmu Jozefa Medveďa Na druhom brehu sloboda (1984). Objevovala se v inscenaích a tv. filmech i na slov. obrazovce, ovšem těžiště jejího interpretačního umění spočívalo v rozhlase, kde měla podíl na renesanci slov. původní rozhlasové dramatické tvorby.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!