V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BLAŽEK, Zdeněk (1)

Zdeněk (1) BLAŽEK (* 22. 5. 1922 Brno, † 25. 1. 1984 Brno)  – herec. Od roku 1961 byl až do smrti předním členem Satirického divadla Večerní Brno, respektive Divadla u Jakuba. Od poloviny 60. let hrál ve filmech epizodní i trochu větší role, např. družstevníka (Prázdniny s Minkou, 1962), učitele (Neobyčejná třída, 1964), zřízence pohřebního ústavu (Zlatá reneta, 1965), popravčího (Vražda po našem, 1966), strážného v pevnosti (Automat na přání, 1968), průvodčího ve vlaku („Čtyři vraždy stačí, drahoušku“, 1970), výtvarníka (Stopař, 1978) a venkovského muzikanta (Božská Ema, 1979). Nezapomenutelnou kreaci předvedl v komedii J. Menzela Na samotě u lesa (1976), kdy jeho furiantský venkovan Toník Hruška vyprovokuje v hospodě k souboji svého starého kamaráda (J. Kemr). K jeho větším partům na film. plátně patří rovněž převozník a bývalý námořník Gauss z Jirešova přepisu Páralova románu Mladý muž a bílá velryba (1978). Zemité typy venkovských chlapíků vytvořil také v několika slov. filmech, např. Veľká noc a veľký deň (1974), Keby som mal dievča (1973) a naposled Tisícročná včela (1983).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!