V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LUKEŠOVÁ, Barbara/Barbora

Barbara/Barbora LUKEŠOVÁ (* 21. 1. 1969 Praha)  – herečka. Od tří let tancovala u Evy Blažíčkové, se kterou později poprvé stála před kamerou v pořadu pro děti Malované písničky. Bolestný zlom v jejím dětství nastal se začátkem školní docházky, kdy jí zemřel otec: z původně velmi živého děvčátka se rázem proměnila v uzavřenou a plachou bytost. Zbavit se ostychu jí pomohla až recitace básní, která ji podnítila ke studiu herectví. Už jako posluchačka hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze hrála na pražských scénách (Národní divadlo, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého, Divadlo S. K. Neumanna), ve filmu a v televizi (Šaty až na zem, 1986; Jsi krásná, 1987; Temná aréna, 1988; O kouzelné šišce, 1989). Po absolutoriu (1990) nastoupila do angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy (Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Zvěstování), od poloviny 90. let působí v pražském Divadle Rokoko (Koně o tom nemusej vědět, Katova píseň) a Divadle ABC (Konečně šťastná?, Král Lear), účinkuje též v Divadle v Řeznické (Těsné město) a v poslední době zejména v Divadle v Celetné (Slavík k večeři, Růže pro Algernon, Sestup Orfeův, Májový Shakespeare, Náměstíčko, Proměny). Na film. plátně se nejprve mihla v epizodce mladé narkomanky v Zábranského kriminálním snímku Tísňové volání (1985) a pak se objevila v Urbanově dětském snímku Můj přítel d’Artagnan (1989). O svém talentu však výrazněji přesvědčila až úlohou křehké dívky Anežky v Tycově poetickém snímku Vojtěch, řečený sirotek (1989). S menšími i velkými časovými mezerami se návštěvníkům kin připomněla vedlejšími rolemi bývalé hrdinovy lásky Evy v dalším Tycově filmu Žiletky (1993), jako neteř v povídce Voloďa z Kramešova čechovovského triptychu Agáta (1999) a zatím naposled si zahrála Alexovu matku v Bestiáři (2006) I. Pavláskové. Více a rozmanitějších příležitostí jí poskytuje televize v inscenacích a tv. filmech (Šaty až na zem, 1986; Muž v pozadí, 1994; Osudové peníze, 2010), pohádkách (O kouzelné šišce, 1989; O těch Martinových dudách, 1991; Dva Janové a ovečka, 1992; Jediná na světě, 1995). Neminulo ji ani účinkování v seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Pomalé šípy, 1993; Motel Anathema, 1997; Ordinace v růžové zahradě, 2005). Stále víc se uplatňuje v zahraničních filmech, kde zaujala především postavami Liny ve švýcarsko-italském milostném dramatu Silvia Soldiniho Brucio nel vento/Ve větru hořím (2002) a jako matka Grimmová ve fantastickém hororu Terryho Gilliama Kletba bratří Grimmů/The Grimm Brothers (2005).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!