V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LUKEŠ, Ivan

Ivan LUKEŠ (* 23. 7. 1927 Plzeň)herec a mim. Začínal jako činoherní herec v oblastních divadlech v Karlových Varech (1948–49), Slaném (1949–51) a Pardubicích (1951–58). Stál u zrodu pantomimické skupiny Divadla Na zábradlí (1958), kde působil až do zániku souboru (1993), především jako protihráč L. Fialky v démonických, zlých a despotických figurách. Pak spolupracoval s Pohybovým divadlem 22 (1993–95). Do oblasti kinematografie poprvé zavítal epizodní úlohou manžela, který je svým fialovým zbarvením usvědčen jako lhář, v satirické pohádce Vojtěcha Jasného Až přijde kocour (1963). Později se objevil ještě v několika filmech, např. jako pohodný (Družina černého pera, 1973), smrt v Labyrintu světa (Putování Jana Amose, 1983) italský vynálezce Marconi (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983) a starší muzikant (Uf – oni jsou tady, 1988). Na obrazovce se objevil mj. v seriálu Největší z Pierotů (1990).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!