V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LUDVÍKOVÁ, Marie

Marie LUDVÍKOVÁ rozená Řádková (* 12. 12. 1957 Hlinsko v Čechách)  – herečka. Celé dětství strávila v Herálci na Českomoravské vysočině. Po maturitě na gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou vystudovala Pedagogickou fakultu brněnské Univerzity J. E. Purkyně (1985) a tři roky učila český jazyk a výtvarnou výchovu. Od roku 1985 byla spoluzakládající členkou amatérského Ochotnického kroužku, po jehož splynutí s HaDivadlem (1990) nastoupila profesionální dráhu jako herečka této studiové scény. V Brně hostovala v představeních Národního divadla a Divadla v 7 a půl. Film ji zatím herecky využívá poskrovnu a pouze v menších rolích robustnějších lidových typů: hrála např. manželku venkovského učitele a zaníceného folkloristy Pavlici (O. Havelka) v Balajkově hořké komedii …ani smrt nebere (1995), hostinskou ve Slámově hořké komedii Divoké včely (2001), Bertu v pohádce Romana Vávry Čert ví proč (2003), hospodskou štamgastku Heli ve Slámově psychologickém snímku Štěstí (2005) a pokladní ze supermarketu v Morávkově tragikomedii Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005). Na obrazovce se objevila kromě seriálu Četnické humoresky (2000) v inscenacích brněnského studia ČT, autorsky spjatých s HaDivadlem (Červená knihovna, 1991; Slavný Peterka, 1993; Proklatec, 1996; Jób, 2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!