V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LUDVÍK, Augustin Vilém

Augustin Vilém LUDVÍK (* 21. 1. 1890 Praha, † 4. 3. 1945 Praha)  – novinář a filmový autor. Po vzniku republiky vstoupil do služeb ministerstva obchodu, ale intenzivně se angažoval v oblasti kinematografie. Založil Syndikát filmových autorů (1918), stál u kolébky Filmové ligy čs. (1920), pořádal desítky přednášek (1920–22), byl redaktorem týdeníků Kino (1919) a Kinopublikum (1920). Přispíval však i do jiných tištěných periodik, hlavně Tribuny (1920–21). Přeložil několik film. románů a byl vyhledávaným titulkářem u distribučních firem (Nordiskfilm, Chicago-Film, Fox, MGM a Ufa). Napsal námět film. komedie Pan profesor, nepřítel žen (1913), v němž také hrál, stejně jako v dalších dvou němých filmech: ctitel bankéřovy dcery Suzanny (S. Marwille) v dramatu V. Binovce A vášeň vítězí (1918) a lékař v Lamačově zfilmování Haškova románu Dobrý voják Švejk (1926).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!