V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LUDIKAR, Pavel

Pavel LUDIKAR vl. jm. Vyskočil (* 3. 3. 1882 Praha, † 19. 2. 1970 Vídeň)  – operní pěvec a příležitostný herec; syn dirigenta a pedagoga Augustina Vyskočila (1852–1902) a operní pěvkyně Františky Ludikarové. Začal studovat práva a filozofii, ale brzy se věnoval plně hudbě. Po studiu na pražské konzervatoři (1903–04) a u J. L. Lassalla v Paříži působil jako dramatický pěvec u oper ve Vídni (1905–10), Drážďanech, Miláně, Římě, Turíně, Florencii, Bostonu a Metropolitní opeře v New Yorku (1926–32). Věnoval se koncertní činnosti a prosadil se též jako autor písní a překladatel operních libret. Nejen pěvecké, ale i herecké schopnosti zúročil dvakrát před film. kamerou, kde byl obsazen do hlavních rolí: tatranský kovář Pavel v melodramatu J. Rovenského Tatranská romance (1934) a skladatel a dirigent Jan Lípa v melodramatu V. Binovce Píseň lásky (1940). U prvního snímku se navíc podílel na námětu a scénáři. Protože za okupace vystupoval v Německu, byl roku 1945 obviněn z kolaborace a perzekvován; posléze odešel do Vídně, kde pak působil až do ukončení své umělecké dráhy roku 1956.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!