V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOVEČEK, Zdeněk

Zdeněk LOVEČEK pseudonym Steve Lichtag (* 4. 3. 1954 Znojmo)  – dokumentarista, producent, cestovatel a herec. Dobrodružnou povahu patrně zdědil po svém otci, vojenském pilotovi. Absolvoval dramatické oddělení Konzervatoře v Brně (1973) a několik sezon strávil v angažmá oblastních divadel v Karlových Varech a v Jihlavě. Současně vytvořil několik větších i drobných film. postav lehkomyslných mladíků na prahu dospělosti (Kvočny a Král, 1974; Náš dědek Josef, 1976; Lvi salónů, 1978; Od zítřka nečaruji, 1978), z nichž vyniká zejména frézař Petr, který se před svou dívkou (M. Rašlová) vydává za kytaristu, v Herzově komedii Holky z porcelánu (1974). Roku 1979 emigroval do USA, kde vyučoval herectví na Florida Academy of Dramatic Arts a spolupracoval s divadlem Ta Fantastika. Od poloviny 80. let se věnuje jako producent a režisér výhradně tvorbě dokumentárních filmů se zaměřením na život v mořských hlubinách. Nejvíce ocenění i divácký zájem sklidil jeho snímek Carcharias – Velký Bílý (2001), v němž zachytil jako první člověk obávaného bílého žraloka ve volné vodě bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Tuto fascinující zkušenost popsal také v knize Čekání na bílou smrt (2002). Nyní působí v Praze. Své osudy vylíčil v cyklu ČT 13. komnata (2010).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!