V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOUŽECKÝ, Antonín

Antonín LOUŽECKÝ (* 1922, † 1987)herec, tanečník, kabaretiér a autor kabaretních pásem. O jeho rodinném zázemí ani div. kariéře se nepodařilo nic bližšího ověřit. V 70. letech zanechal v českém filmu nepatrný otisk v podobě sedmi epizodek. Debutoval jako zloděj Zach (po boku J. Hrzána, V. Tichánkové či N. Gollové) v psychologickém dramatu Ivana Renče Hlídač (1970). Své zkušenosti kabaretního umělce zúročil jako jeden z tanečníků ve dvou Sequensových kriminálních retrofilmech Pěnička a paraplíčko, (1970) a Smrt černého krále (1971), volně navazujících na oblíbený tv. seriál Hříšní lidé Města pražského (1968–69). Profesně blízko měl také k roli vesnického muzikanta v Kašlíkově film. přepisu Prodané nevěsty (1975). Kromě úložky policajta ve Vávrově biografickém Příběhu lásky a cti (1977) si dvakrát zahrál i u L. Rychmana: energického muže v hudební komedii Jen ho nechte, ať se bojí (1977) a zlatníka v komedii Zlatá slepice (1980), kterou svou filmografii uzavřel. Na obrazovce se objevil mj. v tv. seriálu Dobrodružství šesti trampů (1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!