V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOUBALOVÁ, Lenka (2)

Lenka (2) LOUBALOVÁ (* 13. 2. 1962 Praha)  – herečka a zpěvačka; manželka psychologa Ivana Doudy (* 1943). Od šesti let byla sólistkou Kühnova dětského sboru (mj. nazpívala ústřední písně k film. pohádce K. Kachyni Malá mořská víla). Vystudovala operní zpěv u Heleny Tatrmuschové na Státní konzervatoři v Praze. V letech 1984–87 hrála v brněnském Divadle na provázku, spolupracovala s div. společností BRAK, poté odešla do Prahy, kde hostovala v Národním divadle i ve Studiu Ypsilon a byla členkou Hudebního divadla Karlín (1990–93). S procesem film. tvorby se důvěrněji seznámila při natáčení dvou snímků, jejichž hrdinou byl skladatel W. A. Mozart. Zatímco v oscarovém spektáklu M. Formana Amadeus (1984) se jen mihla v kostýmní epizodce a neurčenou roli měla v kabaretním pásmu J. Suchého Jonáš II aneb Jak je důležité míti Melicharovou (1988), tak režisérka V. Chytilová jí přidělila ve své hudební parodii Mí Pražané mi rozumějí (1991) jednu z hlavních rolí, postavu pěvkyně a Mozartovy blízké přítelkyně Josefíny Duškové. Na obrazovce hrála v tv. filmech Moudrý táta (1988), Případ medvědí jeskyně (1988), Smrt v kruhu (1989) a Andělé (1998). Na internetu je video Karel Smyczek, Lenka Loubalová, Lucie Bílá „Konkurz“(1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!