V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOUBALOVÁ, Helena

Helena LOUBALOVÁ (* 6. 12. 1927 Brno, † 28. 7. 1991 Praha)  – zpěvačka a herečka; manželka skladatele taneční hudby a kapelníka Ladislava Bezubky (1926–1985). Po osvobození navštěvovala Psotovu baletní školu při brněnském Národním divadle (1945–47), prošla činohrou na oblastních scénách (Opava, Olomouc, Teplice) a v polovině 50. let zakotvila v operetě (Státní divadlo Karlín). Zpěvu se učila mj. u Jeleny Dolanské-Holečkové. V 50. letech začala zpívat taneční písničky a vystupovala s orchestrem L. Bezubky. Po zhruba desetiletém estrádním působení (1957–67) se vrátila zpět do Hudebního divadla Karlín, kde účinkovala v klasických operetách a muzikálových inscenacích. Diváci si ji však budou navždy spojovat především se dvěma filmy Bořivoje Zemana, v nichž vytvořila vedlejší role mladých atraktivních žen: rekreantka Věra Novotná, kterou mylně považuje titulní hrdina (J. Marvan) za dívku svého syna (J. Mareš), v odborářské komedii Anděl na horách (1955); operní pěvkyně Jiřina Slavíková, jíž se dvoří otec rodiny (M. Nedbal), v rodinné komedii Páté kolo u vozu (1958). Na plátně se pak objevila už jen jednou, v psychologickém snímku K. Kachyni Láska (1973). Po dlouhé odmlce se nedlouho před svou smrtí objevila alespoň na tv. obrazovce v pohádce Klaním se, měsíci (1991).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!